CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

Praktyczny poradnik:

Pełna księgowość. Kiedy wymagane jest przejście z uproszczonej na pełną księgowość?

Obowiązkiem każdej osoby posiadającej działalność gospodarczą jest prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych firmy. Natomiast sposób ich rejestrowania zależy od formy prawnej działalności gospodarczej i dochodu rocznego firmy. Przedsiębiorcy mogą rozliczać działalność za pośrednictwem księgowości uproszczonej (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa) lub księgowości pełnej.

W wielu przypadkach wystarczy rozliczyć się z przychodów, jednak czasem pojawia się konieczność prowadzenia pełnej księgowości. Kiedy wymagane jest przejście z księgowości uproszczonej na pełną księgowość? Odpowiedzi na to pytanie i wiele innych udzielimy w naszym artykule.

Kto może skorzystać z księgowości uproszczonej?

Osoby fizyczne, spółki jawne, partnerskie i cywilne mogą prowadzić działalność gospodarczą za pomocą uproszczonej księgowości. By móc skorzystać z książki przychodów i rozchodów, bądź innych form uproszczonej księgowości – roczny przychód nie powinien przekroczyć 2 mln EURO.

W konsekwencji przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, z której przychód w ciągu roku 2020 przekroczy 9.030.600 zł są zobowiązani w następnym roku wprowadzić pełną księgowość w swojej działalności gospodarczej.

Jakie są różnice między księgowością uproszczoną a pełną?

Przedsiębiorcy wybrawszy księgowość uproszczoną nie prowadzą tak szczegółowej ewidencji jak w przypadku księgowości pełnej. Tacy przedsiębiorcy są zobowiązani jedynie do prowadzenia:

ewidencji śródków trwałych

księgi przychodów i rozchodów, gdy przedsiębiorca wybrał formę opodatkowania taką jak podatek liniowy lub skala podatkowa

ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

ewidencji przychodów - w przypadku opodatkowania ryczałtem

Czym jest pełna księgowość i kto ma obowiązek jej prowadzenia?

Pełna księgowość oznacza w praktyce rozliczanie rachunkowe i podatkowe przy pomocy ksiąg handlowych. Wszystkie operacje gospodarcze zakupu i sprzedaży, powinny mieć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych. Obowiązkowo oprócz spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowych oraz komandytowo- akcyjnych – pełną księgowość po przekroczeniu wyżej wskazanego kryterium dochodowego, muszą prowadzić także osoby fizyczne, spółki jawne i cywilne.

Kiedy i jak należy przejść na pełną księgowość?

Tak jak już wspomnieliśmy, gdy firma przekroczy w danym roku sumę 2 mln Euro (w przeliczeniu na złotówki) musi przejść na pełną księgowość. Pierwszym etapem przejścia na pełną księgowość jest zamknięcie księgi przychodów i rozchodów. Konieczne jest także podsumowanie wszystkich kolumn księgi oraz wykonanie remanentu. Po wykonaniu posumowań ustala się osiągnięty dochód lub stratę, a następnie dokonuje rozliczenia rocznego. Obowiązkiem przedsiębiorcy, który przechodzi na pełną księgowość jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca osiągnął pierwszy przychód w nowym roku.

Jak prowadzić pełną księgowość?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność przy pomocy pełnej księgowości, są zobowiązani do:

przygotowania corocznych sprawozdań finansowych ze swojej działalności gospodarczej

wykazu składników aktywów i pasywów

tworzenie rachunków zysków i strat

prowadzenia ksiąg głównych, jak i pomocniczych

Reasumując pełna księgowość narzuca na przedsiębiorcę sporo dodatkowych obowiązków. Ma to swoje zalety jak i wady. Większa precyzyjność pozwala przedsiębiorcy na dokładniejsze przeanalizowanie obrotu środków pieniężnych w swojej firmie. W ten sposób może on efektywniej gospodarować wydatkami i prognozować kwestie podatkowe swojej działalności. Wadami pełnej księgowości są z pewnością prowadzenie ewidencji, sprawozdań itp. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany przejściem na pełną księgowość, a nie chcesz tracić czasu na prowadzenie skomplikowanej ewidencji – skorzystaj z usług biura rachunkowego ,,Jestem Twoją Księgową”.

Jeżeli masz jakieś pytania, czy wątpliwości odnośnie przejścia na pełną księgowość, skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU. A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie.

W następnym Praktycznym poradniku Jestem Twoją księgową! przeanalizujemy rodzaje środków trwałych oraz wskażemy jak należy je prawidłowo ewidencjonować.

Dodano: 2020-10-15

Close Menu