CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

Praktyczny poradnik:

Środki trwałe - czym są i jak należy je ewidencjonować?

Środki trwałe to pojęcie ściśle związane z działalnością gospodarczą. Kwestie dotyczące środków trwałych regulują normy prawne ustawy o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób prawnych, a także o podatku dochodowym od osób fizycznych. W większości przypadków firmy wykorzystują przynajmniej jeden przedmiot, który stanowi środek trwały w przedsiębiorstwie. Rzadko występują sytuacje, w których przedsiębiorcy nie posiadają żadnych środków trwałych. Niestety kwalifikacja do ewidencji środków trwałych to niełatwe zadanie nie tylko dla osób, które dopiero założyły swoją działalność gospodarczą, ale i dla tych, którzy prowadzą firmę od wielu lat. Dlatego w tym artykule postaramy się poruszyć najważniejsze zagadnienia dotyczące środków trwałych.

Co to są środki trwałe?

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki trwałe to składniki majątku, które:

- są kompletne i możliwe do użytkowania

- są wykorzystywane w działalności gospodarczej

- stanowią własność lub współwłasność podatnika

- ich wartość początkowa jest wyższa niż 10 000 zł

- zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie

- czas ich użytkowania jest dłuższy niż 1 rok

Co można zaliczyć do środków trwałych?

Pomimo znajomości definicji środka trwałego wielu przedsiębiorców ma wątpliwości co jest składnikiem majątku trwałego. Dlatego poniżej przedstawiamy listę najczęstszych przedmiotów, które po spełnieniu wcześniej wspomnianych ustawowych kryteriów, uznajemy za trwałe składniki majątku:

- zestawy komputerowe

- samochody

- dzieła sztuki

- maszyny

- inwentarz żywy

- nieruchomości

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego?

Przed wprowadzaniem środków trwałych do majątku przedsiębiorstwa należy ustalić ich wartość początkową. Wartość początkowa środka trwałego zależy od sposobu jego nabycia.

Zgodnie z ustawą o PIT za wartość początkową środków trwałych uznaje się:

– cenę ich nabycia (w przypadku odpłatnego nabycia);

– cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu (w sytuacji częściowego odpłatnego nabycia)

– wartość rynkową z dnia nabycia (w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób);

– cenę wytworzenia (w razie wytworzenia we własnym zakresie).

Istotny fakt warty podkreślenia to, że czynni podatnicy VAT powinni za wartość początkową środka trwałego przyjmować wartości netto. Natomiast jeśli chodzi o nievatowców, czyli biernych podatników VAT, to wartość początkową stanowi pełna kwota zakupu (wartość brutto).

Kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji środków trwałych?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów – osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które mają założoną działalność gospodarczą i są zobowiązane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – muszą prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Taki obowiązek mają także osoby rozliczające się ryczałtem.

Warto wspomnieć, że prowadzenie ewidencji środków jest konieczne do zaliczania amortyzacji jako kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Kiedy dokonać wpisu w ewidencji środków trwałych?

Środki trwałe wpisuje się do ewidencji w tym samym miesiącu, w którym zostały przekazane do użytkowania. Warto zaznaczyć, że data nabycia nie musi być równoznaczna z datą przyjęcia do używania środka trwałego. Dniem nabycia jest zazwyczaj data, która jest na fakturze, rachunku albo umowie. W przypadku błędu – możliwe jest dokonanie korekty we wpisie w ewidencji środków trwałych.

Jeżeli masz jakieś pytania czy wątpliwości odnośnie środków trwałych i ich ewidencjonowania, skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU. A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie.

W następnym Praktycznym poradniku Jestem Twoją księgową! dokonamy charakterystyki środka trwałego – nieruchomości.

Dodano: 2020-10-22

Close Menu