CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

PRAKTYCZNY PORADNIK

Koszty uzyskania przychodu - edukacja

W poprzednim artykule przybliżyliśmy nieco definicję kosztów firmowych, rozumianych jako wydatki przedsiębiorstwa, których celem jest pozyskanie przychodu z działalności gospodarczej lub wydatki jakie zabezpieczą źródła uzyskania przychodu. Co więc można nazwać kosztami firmowym? Poprzednio pisaliśmy o kosztach związanych z utrzymaniem biura, jednak nie jest to jedyny wydatek, jaki ponosi przedsiębiorca w związku z prowadzeniem swojej działalności. Dziś uwagę skupimy na równie ważnym aspekcie jakim jest edukacja.

Edukacja jako koszt firmowy

Na samym początku warto zaznaczyć, że człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów przedsiębiorstwa. Dlatego też bardzo ważne jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji zarówno przedsiębiorcy, jak i jego współpracowników, w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. W tym też celu większość z nich korzysta najczęściej z możliwości jakie dają:

• Szkolenia, warsztaty oraz studia podyplomowe

• Kursy językowe

• Konferencje naukowe

• Książki i czasopisma branżowe, czytniki e-booków

Bez wątpienia powyższe przykłady wiążą się z ponoszeniem przez przedsiębiorcę pewnych kosztów. Jednak czy zawsze będą one kwalifikować się w koszty firmowe przedsiębiorstwa? Otóż zwrócić uwagę należy na jeden warunek, jaki musi zaistnieć w związku z wydatkami na edukację, a jest nim związek przyczynowo – skutkowy. Oznacz to, że oprócz konieczności wykazania, że wydatki związane z edukacją mają na celu pozyskanie przychodu z działalności gospodarczej lub zabezpieczenie źródła uzyskania przychodu, dany kierunek edukacji będzie ściśle związany z zakresem wykonywanej działalności.

Studia

Dość często podejmowanym tematem w zakresie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji są wydatki związane ze studiami. Jak wcześniej zauważyliśmy kierunek studiów musi wiązać się z rodzajem wykonywanej działalności. Uwagę warto również zwrócić na to, że zakwalifikowanie takiego wydatku do kosztów firmowych będzie miało sens, jeśli były lub są one ponoszone po rozpoczęciu danej działalności. Co oznacza, że np. w przypadku opłat wniesionych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ciężko jest mówić o związku z nią, ponieważ wykształcenie jest osobistą sprawą.

Kurs prawa jazdy

O ile zakup kursów językowych czy też prasy i literatury branżowej łatwo zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu (jeśli zostaną spełnione powyższe warunki) to nieco inaczej będzie w przypadku kursów prawa jazdy. Oczywiście jeśli kurs będzie wiązał się np. ze zdobyciem uprawnień na prowadzenie pojazdów ciężarowych oraz wykaże się związek z zakresem działalności gospodarczej, to opłaty te będą wliczać się w koszty firmowe. Jeśli jednak kurs taki będzie obejmował naukę jazdy pojazdami z kategorii B, to oprócz późniejszych wydatków na paliwo i eksploatację samochodu, przedsiębiorca taki wydatek na sam kurs nie wliczy w koszty firmowe. Dlaczego? W interpretacji z dnia 24 października 2011 r. (ITPB1/415-786/11/DP) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że uzyskanie takiej kategorii prawa jazdy nie tylko będzie służyło wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, ale również ułatwi życie prywatne.

Udokumentowanie kosztów firmowych

Nie można również zapomnieć, co dotyczy nie tylko wydatków na edukację, że oprócz powyższych warunków ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2020.0.1426 t.j.) zobowiązuje do odpowiedniego udokumentowania zakupu. Za taki dokument może posłużyć m.in.:

• faktura VAT,

• faktura bez VAT,

• bilet transportowy na trasy powyżej 50 km,

• rachunki, umowy i rachunki do umów,

• dowody zapłaty za przejazd autostradą,

• dowody wewnętrznie samodzielnie sporządzane bądź przez biuro rachunkowe.

Jeżeli masz jakieś pytania bądź wątpliwości odnośnie kosztów uzyskania przychodu w edukacji, skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich  zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU. A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie.

W następnym Praktycznym poradniku Jestem Twoją Księgową przeanalizujemy koszty firmowe związane z elektroniką.

Dodano: 2020-12-03

Close Menu