CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

PRAKTYCZNY PORADNIK

Koszty uzyskania przychodu - zatrudnienie pracowników

O niektórych kosztach związanych z zatrudnianiem pracowników wspominaliśmy przy okazji omawiania poprzednich rodzajów kosztów firmowych np. związanych z edukacją czy podróżami służbowymi. Jednakże istnieją inne, można powiedzieć, że ważniejsze wydatki jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem, mianowicie świadczenia wypłacane na rzecz pracownika/współpracownika. Do tych świadczeń zalicza się:

 • wynagrodzenia;
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, pracę w nocy, regulaminowe premie;
 • wydatki na odzież ochronną, posiłki profilaktyczne i regeneracyjne, okulary korygujące wzrok;
 • składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • obowiązkowe badania lekarskie;
 • świadczenia przyznane pracownikom według uznania pracodawcy (np. nagrody);
 • koszty o charakterze motywującym, np. opłacenie pracownikom usług medycznych albo zajęć sportowych;
 • wydatki na organizację imprez okolicznościowych i integracyjnych;
 • wydatki na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola;
 • dopłaty na przedszkola, żłobki i kluby dziecięce poza zakładem pracy – do 1000 zł na każde dziecko pracownika.

Wynagrodzenia

Koszty uzyskania przychodów w tym przypadku obejmują nie tylko samo wynagrodzenie (kwota brutto określona na umowie), ale i także wszystkie składki jakie pracodawca ma obowiązek odliczyć w związku z zatrudnieniem. Obecnie płatnikami składek jest zarówno pracownik, poprzez odprowadzanie ich od wynagrodzenia brutto jak i pracodawca, który opłaca je z „własnej kieszeni”.  Poniższa tabelka prezentuje rodzaje składek oraz jaki jest ich procentowy podział pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

PRACOWNIK

9,76%

1,50 %

2,45%

-

9%

-

-

RODZAJ SKŁADKI

emerytalna

rentowa

chorobowa

wypadkowa

zdrowotna

Fundusz Pracy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

PRACODAWCA

9,76%

6,50%

-

1,67%

-

2,45%

0,1%

Składki zawsze stanowią element kosztów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Inaczej jest jednak w przypadku umowy zlecenia. Pracodawca odprowadza wszystkie składki, jeśli współpracownik zatrudniony jest tylko w jego firmie. Jednakże w sytuacji, gdy współpracownik zatrudniony jest również w innej firmie, a wynagrodzenie równe jest minimalnemu wynagrodzeniu lub też posiada status studenta do 26 r.ż. – przedsiębiorca nie płaci żadnych składek, tym samym koszt uzyskania przychodu obejmuje tylko wynagrodzenie brutto.

Warto zauważyć, że w art. 22 ust.6ba ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) oraz w art. 15 ust.4h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86) stanowią, że wynagrodzenie wraz z odprowadzanymi składkami stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu, za który są one należne, o ile wypłacone w terminie.

Imprezy okolicznościowe i integracyjne

Wydatki na imprezy okolicznościowe oraz integracyjne coraz częściej oraz chętniej ponoszone są przez pracodawców, gdyż wpływają nie tylko na relacje pomiędzy pracownikami, ale i również efekty pracy. Do przykładowych wydatków związanych z organizacją imprez okolicznościowych, wskazanych w interpretacjach można zaliczyć:

 • wynajem i wystrój sali, lokalu, miejsca, gdzie odbywa się wydarzenie;
 • zakup usług gastronomicznych i napojów oraz obsługi kelnerskiej;
 • wynagrodzenie muzyków, DJ-a lub innych zaproszonych artystów, np. kabaretowych;
 • nocleg dla pracowników i zaproszonych gości;
 • koszty transportu – jeżeli np. pracownicy byli dowożeni na imprezę na koszt pracodawcy.

 

Należy zauważyć, że do kosztów tych pracodawca nie zaliczy wydatków na alkohol. Ponadto interpretacje indywidualne wykluczają również wliczenie w koszty uzyskania przychodu wydatków na imprezy okolicznościowe z udziałem kontrahentów, podwykonawców, indywidualnych przedsiębiorców współpracujących z daną firmą na podstawie kontraktów oraz zleceniobiorców. Przykładem jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD).

PODSUMOWANIE „KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU”

To już ostatni z serii artykułów „Koszty uzyskania przychodu”. Warto na koniec podsumować najważniejsze informacje.

 1. Koszty firmowe są to wszystkie wydatki, które mają na celu pozyskanie przychodu z działalności gospodarczej lub wydatki służące zabezpieczeniu źródła uzyskania przychodu.
 2. Aby przedsiębiorca dany wydatek mógł wliczyć w koszty uzyskania przychodów musi również zostać udokumentowany odpowiednim dowodem zakupu, którym jest:
 • faktura VAT;
 • faktura bez VAT;
 • bilet transportowy na trasy powyżej 50 km;
 • rachunek;
 • umowa i rachunki do umowy;
 • dowód poniesionych opłat pocztowych;
 • dowód zapłaty za przejazdy autostradą;
 • dowód wewnętrznie sporządzany samodzielnie bądź przez biuro rachunkowe.
 1. W naszym Praktycznym Poradniku szczegółowo omówiliśmy najczęściej ponoszone przez przedsiębiorców wydatki związane z:
 • utrzymaniem biura;
 • edukacją;
 • sprzętem elektronicznym;
 • marketingiem i reklamą;
 • podróżami służbowymi;
 • zatrudnieniem pracowników.
 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) w art. 23 podaje katalog wydatków, które kosztami firmowymi nie są np. wydatki bezpośrednie na środki trwałe.

Jeżeli masz jakieś pytania bądź wątpliwości odnośnie kosztów uzyskania przychodu z zatrudnienia pracowników, skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU. A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie. 

Dodano:2020-12-31

Close Menu