CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

PRAKTYCZNY PORADNIK

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 6.0 Zwolnienie ze składek ZUS

Co to jest tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa jest to pakiet ustaw, za pomocą których wprowadzane są instrumenty wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19. Obecnie zalicza się do nich:

 • Ustawę z dnia 9 grudnia 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw tzw. specustawa (Dz.U.2020 poz. 2255)
 • Ustawę z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. 2020 poz. 569)
 • Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695)
 • Ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)

Wszystkie powyżej wymienione akty prawa zawierają instrumenty pomocy, jakie rząd Polski wykorzystuje celem ochrony miejsc pracy i zapewnienia bezpieczeństwa finansowego nie tylko samych firm, ale i wszystkich obywateli. Dziś omówimy bardziej szczegółowo pierwszą z wymienionych, czyli Tarczę antykryzysową 6.0, której przepisy obowiązują od 19 grudnia 2020r.

Dla kogo pomoc z Tarczy 6.0?

Z każdą nowoprzyjętą ustawą poszerzało się grono branż, która mogła liczyć na pomoc od państwa. Tarcza 6.0 wspiera około 40 branż m.in. z obszaru:

 • gastronomii;
 • kultury i rozrywki (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną); 
 • sportu (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska);
 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary); 
 • turystyki (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów);
 • transportu (firmy autokarowe, taksówkarze);
 • edukacji;
 • cateringu;
 • usług pralniczych.

Pomoc jaką otrzymają przedsiębiorcy zależeć będzie od kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) oraz od tego czy spełniają określone przez ustawę warunki.

Instrumenty Tarczy 6.0

Tarcza 6.0 tak naprawdę odzwierciedla założenia poprzednich, jednak ze znacznie rozszerzonym gronem jej beneficjentów. Główne narzędzia pomocy jakie zaproponował rząd to:

 • zwolnienie z ZUS – zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże;
 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności, z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące i o kolejne branże;
 • dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw – wysokość wsparcia wyniesie do 5 tys. zł;
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł przez 3 miesiące;
 • zawieszenie opłaty targowej w 2021r.

Zwolnienie ze składek ZUS

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z możliwości zwolnienia z składek za listopad, tak jak wcześniej wspomnieliśmy musi spełniać określone w ustawie warunki tj.:

 • posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jako dominującego na dzień 30.09.2020 r.;
 • być zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.;
 • wykazanie, że przychód z działalności przeważającej uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.;
 • złożenie deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (oprócz przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku składania tych dokumentów);
 • złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) do 31 stycznia 2021 r.

 

Tarcza 6.0 pozwala również na wnioskowanie o zwolnienie ze składek ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień. Należy jednak zauważyć, że jest to przede wszystkim możliwe dla przedsiębiorstw z branży kultury i rozrywki oraz turystyki, a także muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24), które nie są instytucjami kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeów oraz nie zostały wpisane do wykazu muzeów. Przedsiębiorca taki również musi być zgłoszony w ZUS przed 30 czerwca 2020r., lecz przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który został złożony wniosek musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskał z tej działalności w tym samym miesiącu w 2019 r.

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

Pierwszym krokiem jaki musi, a właściwie musiał podjąć przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z opłat składek ZUS – było przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych do końca roku 2020. Następnie od 30 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r. należy złożyć wniosek RDZ-B6 (wniosek o zwolnienie ze składek) zawierający opis sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy na dzień 31 grudzień 2019 i na dzień złożenia wniosku.

Dodatkowo wniosek musi zawierać informacje na temat wielkości podmiotu, powiązania z innymi przedsiębiorcami, datę utworzenia i formę prawną. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek wskazać czy otrzymał już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

Jeżeli masz jakieś pytania bądź wątpliwości odnośnie tarczy antykryzysowej, a szczególnie zwolnienia z opłacania składek ZUS, skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU. A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie.

Dodano:2021-01-07

Close Menu