CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

PRAKTYCZNY PORADNIK

Koszty uzyskania przychodu- sprzęt elektroniczny

Naszą serię artykułów na temat kosztów uzyskania przychodu rozpoczęliśmy od wydatków związanych z utrzymaniem biura, następnie zmieniliśmy nieco kierunek naszych rozważań poruszając kwestię kapitału ludzkiego, a konkretnie wydatków związanych ze zdobywaniem wiedzy oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników czy też samego przedsiębiorcy. Dziś skupimy się na wydatkach przedsiębiorców związanych ze sprzętem elektronicznym, bez którego, biorąc pod uwagę dzisiejsze realia funkcjonowania firm, byłoby niemożliwe efektywne prowadzenie działalności gospodarczej. Do tego typu wydatków przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć:

  • komputery oraz urządzenia peryferyjne do niego, oprogramowanie
  • drukarki, skanery i akcesoria do nich (np. tusz czy papier)
  • aparaty fotograficzne, kamery i akcesoria
  • sprzęt audio i telewizory
  • abonament RTV i abonament radiowy (gdy urządzenia typu telewizor i radio są dostępne dla klientów w siedzibie firmy)

Komputer

Można uznać, że jest to najważniejszy i podstawowy sprzęt, jaki posiada każde przedsiębiorstwo niezależnie od rodzaju wykonywanej działalności czy jego wielkości. Dlatego też zakup komputera wraz z elementami niezbędnymi do jego użytkowania tj. myszki, monitora, klawiatury, a także oprogramowania zaliczymy również do kosztów firmowych. Co więcej do tej grupy wydatków zaliczymy również naprawy – serwis i wymianę elementów w takich urządzeniach.

Komputer może być wykorzystywany w różnych celach, a więc wykazanie w Urzędzie Skarbowym, że ma on związek z rodzajem wykonywanej przez nas działalności nie powinno stanowić problemu. Do kosztów firmowych zaliczymy również zakup zarówno programów ogólnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania urządzenia, jak i programów specjalistycznych. W tym drugim przypadku jednak konieczne jest już konkretne uzasadnienie, do czego używany będzie dany program oraz jak przyczyni się do uzyskania bądź zabezpieczenia przychodu.

Telefon oraz Internet

Telefon i modem do Internetu to niewątpliwie równie przydatne urządzenia w firmie co komputer. I w tym przypadku przedsiębiorca wszelkie wydatki związane z zakupem tego sprzętu jak i jego zainstalowaniem czy też utrzymaniem np. opłat abonamentowych – zaliczy w wydatki firmowe. Przedsiębiorca do tej grupy wydatków będzie mógł również zaliczyć wydatki związane z doładowaniem karty telefonu, jeśli numer ten został zarejestrowany na firmę.

Amortyzacja a koszty firmowe

Wydatki związane z zakupem sprzętu elektronicznego stanowić mogą koszty firmowe:

  • bezpośrednie – poprzez sam zakup sprzętu elektronicznego, którego wartość nie przekroczyła 10.000 zł;
  • pośrednie – poprzez odpisy amortyzacyjne, kiedy wartość przekracza 10.000 złotych oraz sprzęt ten został wprowadzony do środków trwałych przedsiębiorstwa.

Amortyzacja to systematyczne określanie realnej wartości rzeczy, która na skutek użytkowania w określonym czasie – uległa zmniejszeniu. Natomiast poprzez odpisy amortyzacyjne określa się zużycie danego składnika majątku. Podstawowymi, a także najczęściej wybieranymi przez przedsiębiorców sposobami amortyzacji jest metoda liniowa, degresywna oraz jednorazowa.

Najpopularniejszym oraz najprostszym sposobem jest tzw. metoda liniowa. Przedsiębiorca wybierając ten sposób zakłada, że zużycie sprzętu elektronicznego będzie takie samo przez cały okres użytkowania. W tym przypadku wartość odpisów amortyzacyjnych ustala się na podstawie stawek ujętych w załączniku nr 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) oraz ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86). Na przykład roczna stawka sprzętu komputerowego znajdującego się na pozycji 4 omawianego załącznika wynosi 30 % natomiast w przypadku telefonów komórkowych (poz.6) 20 %. Jeśli chcemy ustalić wartość amortyzacji miesięcznej zastosujemy wzór:

A x B /12

A - wartość środka trwałego

B - ustalona procentowo stawka roczna wg załącznika nr 1 ww. ustawy

Odmienna od metody liniowej jest metoda degresywna, gdzie wartość amortyzacji zmienia się wraz z upływem czasu. Przez pierwszy rok amortyzacji danego środka trwałego stosuje się stawkę podaną we wspomnianych wyżej ustawach, pomnożoną o odpowiedni współczynnik (maks. razy 2). W kolejnych latach wartość ta jest pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne do momentu, w którym określona w ten sposób roczna kwota amortyzacji będzie mniejsza od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej z zastosowaniem metody liniowej. Przykładowo zgodnie ze stawką 18% określoną dla projektorów przenośnych 16 mm i 35 mm znajdujących się na pozycji 6 załącznika nr 1  amortyzacja na pierwszy rok nie może wynosić więcej niż 36 %.

Jeśli przedsiębiorca należy do grupy małych przedsiębiorców lub jeżeli swoją działalność rozpoczął w danym roku – to może również zastosować jednorazową amortyzację np. sprzętu elektronicznego. Co istotne zastosować ją można do sprzętu, którego wartość nie przekroczyła 10.000 zł. Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego można dokonać w miesiącu przyjęcia urządzenia do używania albo w miesiącu następnym.

Jeżeli masz jakieś pytania bądź wątpliwości odnośnie kosztów firmowych związanych z zakupem sprzętów elektronicznych, skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU. A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie.

W następnym Praktycznym Poradniku Jestem Twoją Księgową przeanalizujemy koszty firmowe związane z marketingiem.

Dodano: 2020-12-10

Close Menu