CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

Praktyczny Poradnik:

Zmiany w JPK_VAT od 1 października 2020 r.

Ministerstwo Finansów, aby uszczelnić system podatkowy, zaczęło wprowadzać stopniowo od 2016 r. tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Na początku JPK zakresem objął tylko duże firmy, zaś od 2018 r. zaczął obowiązywać także firmy średnie, małe i mikro. Obecnie zgodnie z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – od 1 kwietnia 2020 roku niektórzy podatnicy musieli już wdrożyć nową strukturę ewidencji JPK_VAT. Natomiast w związku z utrudnioną sytuacją, której przyczyną jest panująca epidemia COVID-19, Ministerstwo Finansów na mocy przepisów o tarczy antykryzysowej przesunęło termin wdrożenia nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich przedsiębiorców na 1 październik 2020r. Aby poznać szczegółowo nową strukturę JPK_VAT 2020 zapoznaj się z naszym artykułem.

JPK_VAT kogo obejmuje?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 1 października 2020 obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT dotyczy dużych, średnich, małych i mikroprzedsiębiorców, którzy płacą podatek VAT.

Jaki jest cel JPK_VAT 2020?

- Uproszczenie raportowania ewidencji VAT

- Przedsiębiorcy nie muszą przekazywać powtarzających się informacji

- Ulegnie zmniejszeniu liczba dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej

- Każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane pod kątem prawidłowości przedstawionych kwot podatku należnego i naliczonego

Z czego składa się deklaracja JPK_VAT

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K zostały zastąpione jednym dokumentem elektronicznym JPK_VAT, który składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjnej.

Część deklaracyjna – w tej części znajdują się wszystkie informacje zawarte wcześniej w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K. Ponadto struktura JPK_VAT 2020 w części deklaracyjnej posiada informacje o podatku należnym i naliczonym konieczne do wyliczenia wysokości podatku VAT, którą trzeba wpłacić do US, do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy. W części tej również wykazuje się kwotę podatku VAT, która podlega zwrotowi wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.

Część ewidencyjna – w niej zawarte są szczegółowe informacje dotyczące wysokości podstawy opodatkowania, wartości sprzedaży bez podatku oraz wysokości podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, która wynika z prowadzonej ewidencji sprzedaży. W tej części przedstawia się też grupy towarów i usług według nowo wprowadzonych oznaczeń GTU oraz dodatkowe oznaczenia niektórych rodzajów dokumentów.

Jakie wprowadzono rodzaje rozliczeń?

Nowe przepisy wprowadziły 2 rodzaje rozliczeń:

– rozliczenie miesięczne – JPK_V7M,

– rozliczenie kwartalne – JPK_V7K.

W jakiej formie należy składać plik JPK_VAT?

Plik JPK_VAT należy składać w wersji elektronicznej za okresy miesięczne lub kwartalne do 25 dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

Jednolity Plik Kontrolny VAT 2020 można podpisać poprzez profil zaufany, korzystając z podpisu kwalifikowanego lub danymi autoryzującymi. Właściwe złożenie nowego pliku JPK_VAT jest poświadczane urzędowym potwierdzeniem odbioru – UPO.

Jeżeli masz jakieś pytania czy wątpliwości odnośnie zmian w JPK_VAT skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU. A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie.

W następnym Praktycznym poradniku Jestem Twoją księgową! ciąg dalszy szczegółowej analizy nowego pliku ewidencyjnego JPK_VAT 2020.

Dodano: 2020-11-12

Close Menu