CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

Praktyczny Poradnik:

Samochód jako środek trwały

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i posiadasz na własność samochód prywatny lub jesteś jego współwłaścicielem, który jest:

– kompletny;
– zdatny do używania;
– będzie użytkowany przez Ciebie jeszcze ponad rok;
– przeznaczony do celów firmowych

to możesz ująć go w ewidencji środków trwałych swojej działalności gospodarczej. Oznacza to, że pojazd będzie można amortyzować, czyli stopniowo rozliczać jego wartość w kosztach. Aby dowiedzieć się więcej na temat wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych – poświęć chwilę na poniższy artykuł.

Ustalenie wartości początkowej samochodu

Pierwszym krokiem wpisu pojazdu do ewidencji środków trwałych jest wycena jego wartości początkowej. Sposób jego wyceny jest zależny od metody nabycia:

– w przypadku odpłatnego nabycia – wyceny dokonuje się według ceny nabycia z faktury lub umowy kupna-sprzedaży;

– w razie częściowo odpłatnego nabycia – wyceny dokonuje się według ceny nabycia powiększonej
o wartość przychodu;

– gdy dokonano wytworzenia we własnym zakresie – wyceny dokonuje się według kosztów    wytworzenia;

– jeśli doszło do nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wyceny dokonuje się według wartości rynkowej z dnia nabycia chyba, że umowa darowizny albo umowa
o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Warto podkreślić, że w przypadku odpłatnego nabycia za cenę uznaje się kwotę należną sprzedającemu, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do czasu przekazania składnika majątku do używania. Do tych kosztów należą przede wszystkim koszty:

– opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek oraz prowizji;

– ubezpieczenia w drodze i montażu;

– transportu, załadunku i wyładunku.

Ważne!

Ubezpieczenie nie jest zaliczane do wartości początkowej samochodu, bez względu na to, czy zostało zakupione przed przyjęciem samochodu do używania czy w późniejszym czasie.

Amortyzacja – wyjaśnienie terminologii

Amortyzacja to sposób włączenia do kosztów – wartości przyjętych do działalności środków trwałych. Polega ona na tym, że przedsiębiorca w sposób stopniowy, co miesiąc czy kwartał zalicza do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wydatki związane z zakupem składnika majątku, którego wartość początkowa przekracza 10.000 zł. Służą do tego odpisy amortyzacyjne, których wysokość jest zależna od rodzaju środka trwałego i przypisanej mu stawki amortyzacyjnej według oznaczenia z Klasyfikacji Środków Trwałych. Pełny wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych znajduje się w załączniku nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zmian.).

Metody amortyzacji pojazdów

Liniowa

- Przeznaczona dla samochodów osobowych i ciężarowych, które posiadają w Klasyfikacji Środków Trwałych kod KŚT 741 (samochód osobowy) i KŚT 742 (samochód ciężarowy).

- Zakłada, że pojazd przez cały rok będzie zużywał się w jednakowym stopniu.

- Polega na dokonywaniu co miesiąc odpisów o takiej samej wartości.

Liniowo indywidualna

- Przeznaczona między innymi dla pojazdów, które pierwszy raz zostały wprowadzone do ewidencji.

- Jej cechą szczególną jest to, że odpisy dokonywane są w równych ratach od wartości początkowej środka trwałego.

- Najwyższa indywidualna stawka dla samochodów osobowych ulepszonych lub używanych to 40%.

Liniowo przyspieszona

Dodaj tu - Stosuje ją się tylko do środków trwałych wykorzystywanych w warunkach szkodliwych lub gdy poddawane są szybkiemu postępowi technicznemu. tekst nagłówka

- Charakteryzuje ją to, że odpisy amortyzacyjne tworzy się w oparciu o współczynnik, czyli podstawowe stawki w wykazie stawek amortyzacyjnych należy przez ten współczynnik przemnożyć.

- Możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji w przypadku nabycia używanych lub ulepszonych środków trwałych.

Degresywna

- Przeznaczona do maszyn oraz urządzeń zaliczanych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jak i środków transportu poza samochodami osobowymi.

- Umożliwia zwiększenie początkowo wartości odpisów amortyzacyjnych, aż do czasu, kiedy rata amortyzacyjna będzie równa racie obliczonej dla metody liniowej.

Licząc amortyzację metodą degresywną, trzeba też policzyć metodą liniową, aby wiedzieć, kiedy należy na nią przejść.

Wliczanie w koszty wydatków związanych z używaniem pojazdu

Wydatki, które można wliczyć w koszty działalności gospodarczej to:

– koszty przeglądów technicznych;

– opłata za parking;

– składki na ubezpieczenia OC, NNW, GAP i AC samochodu osobowego i ciężarowego;

– zakup paliwa;

– koszty naprawy.

Posiadacze samochodów osobowych mogą rozliczać takie koszty do wysokości 75% lub 100% wydatków. Natomiast przedsiębiorcy korzystający z samochodów ciężarowych nie mają limitów wliczania wydatków związanych z użyciem tych samochodów – w koszty podatkowe.

Odliczanie podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami

Posiadacze samochodów osobowych mają możliwość pełnego (w przypadku korzystania z pojazdu tylko do celów firmowych) lub częściowego (gdy korzysta się z samochodu w celach firmowych i prywatnych) odliczenia VAT-u naliczonego od wydatków na auto.

Aby można było odliczyć 100% VAT od kosztów eksploatacji samochodu firmowego należy:

– zgłosić samochód do Urzędu Skarbowego na druku VAT-26;

– prowadzić kilometrówkę dla celów VAT;

– wprowadzić w firmie zasady użytkowania pojazdu.

Jeżeli masz jakieś pytania czy wątpliwości odnośnie środka trwałego jakim są pojazdy, skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU. A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie.

W następnym Praktycznym poradniku Jestem Twoją księgową! napiszemy więcej o ostatnich zmianach w JPK_VAT.

Dodano: 2020-11-05

Close Menu