CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

Praktyczny poradnik: jednoosobowa działalność gospodarcza krok 10

Załączniki (VAT-R, ZUS ZUA,ZUS ZZA) i RODO (czy dotyczy działalności jednoosobowej)

Następnym krokiem przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej jest rejestracja nowego przedsiębiorcy jako płatnik VAT w US i dokonanie zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS. Decyzja dotycząca VAT-u i wyboru składek ZUS uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: wysokość podatku, typ prowadzonej działalności gospodarczej, chęci lub obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu bądź tylko zdrowotnemu.

Wszelkie Twoje wątpliwości przedsiębiorco w tym temacie rozwieje poniższy artykuł. 

Kto może zarejestrować się jako podatnik czynny Vat?

Zarejestrować się jako podatnik czynny do Vat może zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą jako np. rolnik, handlowiec, usługowiec, producent itp. Podatnikiem czynnym Vat ma obowiązek zostać osoba wykonująca zawód prawniczy, jubilerski czy dotyczący doradztwa.

Kiedy musisz zarejestrować się jako podatnik Vat?

Obowiązkiem jest rejestracja jako podatnik Vat, jeśli wartość sprzedaży w ubiegłym lub bieżącym roku przekroczyła kwotę 200 tyś. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się:

– kwoty podatku oraz

– dostaw towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług

Aby zgłosić się jako podatnik czynny lub zwolniony, należy wypełnić formularz VAT-R.

Druk Vat-R można złożyć: osobiście, za pomocą poczty lub elektronicznie, jako załącznik do wniosku CEIDG-1 albo przez Portal Podatkowy.­­­­

Formularz ZUS ZUA – w jakim celu należy go wypełnić?

Formularz CEIDG w sposób automatyczny zgłasza przedsiębiorcę jako płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże nie dokonuje on zgłoszenia osoby z tytułu ubezpieczenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz zmian i korekt danych ubezpieczonego. W tym celu konieczne jest wypełnienie formularza ZUS ZUA.

Kto powinien wypełnić druk ZUS ZUA?

Formularz ZUS ZUA należy wypełnić, gdy dana osoba obowiązkowo podlega ubezpieczeniom zdrowotnym i społecznym, a także nie pracuje na podstawie umowy o pracę w innej firmie (wyjątek stanowią osoby, które są na urlopie wychowawczym albo korzystają z zasiłku macierzyńskiego lub innego zasiłku).

Formularz ZUS ZZA – do czego służy?

Formularz ZUS ZZA należy wypełnić, aby zgłosić osobę do ubezpieczenia zdrowotnego czy dokonać korekty danych ubezpieczonego (uwaga: zmiany danych identyfikacyjnych trzeba dokonać na formularzu ZUS ZUA).

Czy każdego można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą formularza ZUS ZZA?

Zgłosić można do ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą formularza ZUS ZZA wyłącznie te osoby, które podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

W jakim terminie należy złożyć zgłoszenie do ubezpieczenia na formularzu ZUS ZZA i ZUS ZUA?

Zgłoszenie do ZUS wymaganych formularzy powinno nastąpić w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia. Natomiast artyści i twórcy w czasie 7 dni od dnia otrzymania decyzji od Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. Osoby, które podlegają ubezpieczeniu zgodnie z zasadą dobrowolności  mogą zgłosić wniosek w wybranym przez siebie terminie. W razie zaistnienia jakichkolwiek zmian w danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczenia konieczne jest powiadomienie ZUS-u w terminie 7 dni od zaistnienia zmian.

RODO - czy dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli tzw. przepisy RODO są skierowane do każdej osoby posiadającej jednoosobową działalność gospodarczą, bez względu na rodzaj tej działalności gospodarczej i ilości pracowników. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest wykonać kilkuaspektową analizę i ocenę ryzyka przetwarzania i pozyskiwania danych osobowych. W efekcie przedsiębiorca stosując się do przepisów RODO powinien posiadać dokumentację dotyczącą:

polityki bezpieczeństwa danych osobowych, rejestrów gromadzonych zasobów informacji, wykazów przetwarzanych zbiorów osobowych i zasad zabezpieczania danych.

Jeżeli masz jakieś pytania czy wątpliwości odnośnie tych punktów wniosku CEIDG-1, skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU. A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie.

W następnym Praktycznym poradniku Jestem Twoją księgową! dowiecie się więcej o spółkach kapitałowych i osobowych.

Dodano: 2020-08-18

Close Menu