CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

Koronawirus i COVID-19: Tarcza Antykryzysowa a podatki i księgowość – najpopularniejsze ulgi, zwolnienia i dofinansowania z pomocy publicznej

Świat aktualnie żyje koronawirusem i śmiertelną chorobą, jaką wywołuje COVID-19, życie stanęło w miejscu, a przedsiębiorstwa i działalności gospodarcze musiały na jakiś czas zawiesić swoją aktywność gospodarczą, pozostać zamknięte lub przenieść się na pracę zdalną, jeśli tylko to możliwe.

Jednak światełkiem w tym trudnym czasie dla naszej gospodarki jest uchwalona po raz pierwszy 2 marca ustawa o zwalczaniu COVID-19, czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa, która zawiera pakiet pomocowy w postaci ulgi, zwolnienia, dofinansowania z UP i PFR czy (bezzwrotnej) pożyczki do 5 tys. złotych dla jednoosobowych działalności gospodarczych, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm.

Po miesiącu od wejścia w życie przepisów Tarczy Antykryzysowej 1.0 została uchwalona jej aktualizacja – Tarcza 2.0, a następnie Tarcza 3.0, która jest ostatnio uchwaloną na ten moment.

W przygotowaniu pozostaje Tarcza Antykryzysowa 4.0, nad którą trwają obecnie prace w Sejmie, a następnie w tym tygodniu w Senacie i już najprawdopodobniej na początku przyszłego tygodnia zostanie ona podpisana przez Prezydenta.

Przyniesie nam zmiany w zakresie:

 • Automatycznego umorzenia pożyczki do 5 tys. złotych z Urzędu Pracy;
 • Przeniesienia terminu zastąpienia deklaracji VAT-7 i JPK nowym formularzem JPK_VAT z 1 lipca 2020 na 1 października 2020 dla wszystkich firm;
 • Automatyczne uznanie wszystkich płatników ZUS, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek za okres marzec – maj 2020 jako niezalegających z zapłatą tych składek, pomimo braku otrzymania decyzji z ZUS;
 • Wnioski do ZUS dotyczące wsparcia z Tarczy będą składane jedynie elektronicznie;
 • Zniesienie limitów czasowych na składanie wniosków o dofinansowanie kosztów działalności z UP

Poniżej najważniejsze kwestie dotyczące 5 najpopularniejszych form pomocy dla działalności gospodarczych: 

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień i maj)

 • Dla firm działających przed 1 kwietnia 2020r.;
 • Dla działalności do 9 ubezpieczonych – zwolnienie w 100% ze składek ZUS;
 • Dla działalności od 10 do 49 ubezpieczonych – zwolnienie w 50% ze składek ZUS;
 • Dla osób duchownych;
 • Gdy opłacasz składki wyłącznie za siebie – Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto. Jeśli przychód przekracza tę kwotę, ale dochód za ten sam miesiąc nie był wyższy niż 7 000 zł, umożliwia to skorzystanie z ulgi;
 • Osoby korzystające z tzw. Ulgi na start zostały objęte zwolnieniem za 2 miesiące – kwiecień i maj;
 • Wniosek można złożyć do 30 czerwca w ZUS PUE.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

 • Można wnioskować o jego wypłatę w wysokości 2080 zł w sumie 3-krotnie – przy kolejnych wnioskach trzeba jedynie oświadczyć, że sytuacja działalności nie uległa poprawie;
 • Przy pierwszym wniosku zniesiony został górny limit przychodowy, pozostał jednak warunek spadku przychodów o 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca;
 • Dla firm działających przed 1 kwietnia 2020r.;
 • Dla płatników, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczeń tzn. nie mają umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Możesz uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kiedy możesz skorzystać? Jeśli:

 • Prowadzisz działalność conajmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów;
 • Nie zatrudniasz pracowników.
 • Dofinansowanie może być przyznawane w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1300 zł,

2) co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 1820 zł,

3) co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie tj. 2340 zł.

 • Można o nie zawnioskować na okres 1 – 3 miesiące.

Pożyczka (bezzwrotna) do 5 tysięcy złotych z UP

Jednorazowa pożyczka do 5 tysięcy złotych z przeznaczeniem na koszty prowadzenia działalności, po pozytywnym rozpatrzeniu przez UP. Po 3 miesiącach może zostać umorzona, jeśli w ciągu 14 dni zostanie złożony wniosek o umorzenie i w tym czasie działalność pozostała cały czas aktywna (nie została zawieszona ani zamknięta).

Ważne warunki:

 • Jej otrzymanie nie wyklucza ze skorzystania z innych form pomocy w ramach tarczy;
 • W czasie umowy nie można płacić po terminie podatków czy ZUS-u;
 • Działalność musiała zostać rozpoczęta przed 1 marca 2020r.;
 • Aby pożyczka była bezzwrotna po 3 miesiącach trzeba złożyć wniosek o umorzenie – w ciągu 14 dni. W przeciwnym razie pożyczkę wraz z odsetkami trzeba spłacić zgodnie z umową (maksymalnie w ciągu 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejnych 12 przez nowelizację ustawy);
 • Udzielenie pożyczki jest uznaniowe tzn. złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem i otrzymaniem pożyczki;
 • Pieniądze trzeba przeznaczyć na koszty działalności tzn. mieć dowód ich wydania na firmę (najlepiej fakturę lub potwierdzenie przelewu w przypadku wykorzystania na składki ZUS lub zaliczkę na podatek dochodowy) – koszty te mogą być uwzględnione w rozliczeniu miesięcznym działalności.

 

Dokumenty można złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, przesłać listownie lub elektronicznie (jeśli się posiada Profil Zaufany) na stronie praca.gov.pl

Tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich firm z Polskiego Funduszu Rozwoju

Kto może skorzystać:

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika (1 etat na umowie o pracę) z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników;
 • Dla firm, których spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, wyniósł co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca 2019 roku;
 • Dla firm działających przed 1 stycznia 2020r.;

Na jakich warunkach?

 • Otrzymane środki trzeba przeznaczyć na koszty działalności;
 • Zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji – środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia?

 • Maksymalna kwota subwencji obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej, która uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Wynosi ona od 12 000 do 36 000 zł na jednego pracownika.

 

Jeżeli masz jakieś pytania czy wątpliwości, która forma pomocy z Tarczy Antykryzysowej może pomóc Twojej działalności lub potrzebujesz wsparcia w złożeniu wniosku – skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU.

A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie.

Dodano: 2020-06-04

Close Menu