CO NOWEGO W ŚWIECIE KSIĘGOWYCH?

Aktualności oraz praktyczne porady z prawa podatkowego i świadczeń społecznych

Praktyczny Poradnik

Czy prowadząc usługi sprzedaży online wymagane jest przesyłanie paragonu pocztą?

Jak już wspominaliśmy we wcześniejszych artykułach naszego Praktycznego Poradnika, sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie posiadają działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy pomocy kas lub drukarek fiskalnych. Poza tym zgodnie z przepisami ustawy o VAT, przedsiębiorcy prowadzący działalność detaliczną są zobowiązani drukować paragon fiskalny lub fakturę dla sprzedaży i wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Co to znaczy wydawać paragon - znaczenie terminu?

Obecnie rodzi się wiele wątpliwości co do samego pojęcia ,,wydawanie paragonu”. Wynika to głównie z niewyjaśnienia w ustawach bądź rozporządzeniach znaczenia tego terminu. Analizując orzecznictwo można stwierdzić, że wydawanie paragonu to nie dosłowne doręczenie klientowi do ręki paragonu tylko stworzenie możliwości odbioru paragonu, czyli jego udostępnienie.

Obowiązek wydania klientowi paragonu przy sprzedaży online

Na przedsiębiorcach sprzedających towary online ciąży taki sam obowiązek przekazania klientowi paragonu, jak w przypadku sprzedaży stacjonarnej. Paragon fiskalny musi być wydany pomimo, że sprzedawca nie ma kontaktu z konsumentem. Warto pamiętać, że jest to obowiązek sprzedawcy, a nie wypełnienie go grozi uznaniem takiego czynu za wykroczenie, które jest karane mandatem.

Co robić, gdy przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub tylko część zapłaty za towar?

W takiej sytuacji paragon może zostać wysłany z zakupionym towarem.

Kiedy nabić paragon, jeśli klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki?

Nie należy nabijać paragonu w momencie wysyłki, w przypadku gdy konsument płaci za towar przy odbiorze. Jest to niepoprawne. Prawidłowo należy nabić paragon w momencie dostarczenia towaru do klienta, czyli wtedy kiedy powstał obowiązek podatkowy i dopiero wtedy przekazać nabywcy.

Obecnie podatnicy prowadzący sprzedaż online mają do wyboru 2 możliwości wydania paragonu:

- wysyłanie paragonów za pomocą poczty tradycyjnej;

- drukowanie i dodatkowe wysyłanie skanów paragonów do klientów pocztą elektroniczną

Uwaga!

Wśród znawców prawa dyskusyjne jest czy podatnicy świadczący usługi online korzystający z kas fiskalnych, mogą wysyłać skany paragonów pocztą elektroniczną, ponieważ jest to uznawane za bardzo ryzykowne i poniekąd niezgodne z prawem. Niemniej jednak metoda ta funkcjonuje w bieżącym obrocie towarami.

Ważne!

Sprzedaż spełniająca zasady sprzedaży wysyłkowej może być zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej bez względu na wielkość obrót, jeżeli zostaną spełnione poniższe warunki:

Sprzedawca ewidencjonuje zapłaty, które jednoznacznie określają rodzaj czynności, za które zostały dokonane zapłaty oraz od kogo i komu należność została przekazana.

Zapłata za towary winna się odbywać jedynie na konto bankowe sprzedawcy, za pośrednictwem poczty, banku czy spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej.

Jeśli przedsiębiorca spełni powyższe warunki, to nie ma obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej i nie musi wysyłać klientom paragonów fiskalnych.

Sprzedaż online, dla której obowiązkowo należy wystawić paragon

Warto również zwrócić uwagę, że są takie rodzaje sprzedawanych towarów, dla których wydawanie paragonów jest obowiązkowe. Należą do nich między innymi:

– części motoryzacyjne;

– sprzęt radiowy i telekomunikacyjny;

– sprzęt fotograficzny;

– wyroby tytoniowe i alkoholowe;

– perfumy i wody toaletowe;

– zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych;

– wyroby metali szlachetnych itp.

 

W przypadku sprzedaży powyższych towarów należy wystawić i wydać paragon, nie ma nakazu, aby wysyłać go pocztą.

Jeżeli masz jakieś pytania, czy wątpliwości odnośnie przesyłania paragonów pocztą za usługi sprzedaży świadczone online, skontaktuj się z nami!

Biuro Rachunkowe Jestem Twoją Księgową Sp. z o.o. oferuje kompleksową pomoc w wypełnieniu wszelkich formalności związanych z założeniem działalności gospodarczej, jak również przeprowadzenie pełnej analizy podatkowej i świadczeń socjalnych na życzenie klienta. Świadczymy usługi księgowe dla firm i spółek na terenie całego kraju, między innymi w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Kielce, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do KONTAKTU. A jeśli uważasz, że warto się podzielić tymi informacjami z innymi, zachęcamy i z góry dziękujemy za polecanie.

W następnym Praktycznym poradniku Jestem Twoją księgową! powiemy więcej jakie działania należy podjąć przy awarii kasy fiskalnej.

Dodano: 2020-10-01

Close Menu